Adda

Kan man skriva ett leveransavtal på ex. informationssäkerhet?

Det går alldeles utmärkt att avropa leveransavtal eller avtal med option. Tänk dock på att avtalet bör utgöra ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening, dvs det övervägande behovet behöver vara fastställt. Till exempel genom att avropa en timbank på 1 600 timmar, med option på ytterligare 480 + 480 timmar.