Adda

Kommer specifika utvärderingsmetoder att användas utöver CV? Intervjuer, referenser, eller är det upp till avropande beställare?

Det beror på om avropet genomförs enligt dynamisk rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.

Dynamisk rangordning tillämpas för uppdrag upp till 320 timmar som omfattar exempelroller (kompetensnivå 1-4). Dynamisk rangordning innebär att rangordningen för ett specifikt avrop fastställs utifrån vilken leverantör som har det lägsta totalpriset och har utlovat efterfrågade exempelroller i ramavtalsupphandlingen. Vid dynamisk rangordning kan bevis komma att begäras för att verifiera erfarenhet och specificerad kompetens inom den aktuella rollen, exempelvis i form av CV, intervjuer eller referenser.

En förnyad konkurrensutsättning ska alltid tillämpas vid uppdrag som överskrider 320 timmar, inkluderar kompetensnivå 5 eller om den upphandlande myndigheten i avropet formulerat egna roller. Det är upp till den avropande myndigheten att utforma utvärderingsmodellen vid en förnyad konkurrensutsättning.

I avropsvägledningen redovisas ett flertal utvärderingskriterier som är möjliga att använda och hur de olika avropsförfarandena går till.