Adda

Får jag träffa leverantörerna inför avropet?

Ja, vår uppfattning är att möjligheterna till dialog mellan kunder och leverantörer är goda. Det kan vara värdefullt att berätta för leverantörerna om vilket behov du har och lyssna på deras råd inför avropet. För mer information om möjligheterna och begränsningarna gällande dialog, se vår rapport ”Dialogen yttre gränser”.