Adda

Får möbler som köps på ramavtalet innehålla PVC?

Vi har ställt ett generellt krav på PVC-fritt som gäller för samtliga tre hållbarhetsnivåer*; medel, hög, spets.

Till dessa krav har vi angett Möbelfakta (MF) som ett exempel på godtagbart verifikat. Enligt MF:s kriterier finns ett undantag för konstläder till möbler avsedda för vårdmiljö där regelbunden spritning krävs. Alltså kan undantag från krav på PVC-fritt gälla, men observera att undantaget enbart gäller för slutprodukt/möbel som är avsedd att användas i vårdmiljö där det krävs regelbunden spritning. Det generella kravet är fortfarande PVC-fritt.

*) enligt bilaga 18 Miljö- och hållbarhetskrav; Delkrav M11: PVC-material ska inte ingå i offererade produkters textil-, skinn-, och lädermaterial, inklusive vävplast/konstläder. Delkrav M17: PVC-material ska inte ingå i offererade produkters plast- och gummimaterial.