Adda

Gränsen för att göra en förnyad konkurrensutsättning går vid 300 000 kronor, hur ska jag beräkna värdet av behovet om jag tror att det ligger runt 300 000 kronor?

I många fall kan ekonomiavdelningen vara behjälplig med att ta fram hur mycket ni tidigare köpt av ramavtalsleverantörerna. Sådana siffror kan ligga till grund för en bedömning. Tänk på att gränsen 300 000 kr gäller även om avrop görs från flera avtalsområden.

Typfallssortimentet visar takpriser för ett standardsortiment. De kan vara en bra utgångspunkt.