Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Hur väljer jag sortiment med höga miljökrav?

I möbelavtalet finns tre hållbarhetsnivåer för kemikaliekrav definierade; medel, hög och spets enligt tabellen nedan.

Anbudsområde

Hållbarhetsnivå

A - Möbler för skola

Hög

B – Möbler för förskola

Hög/spets

C – Möbler för vård och omsorg

Hög

D – Möbler för kontor och arbete

Hög

E – Miljö och lobby

Hög

F – Arkiv

Hög

G – Utemiljö

Medel

H – Arbetsstolar

Hög

I – Hemnära miljöer

Medel

J – Säker förvaring

Hög

K – Madrasser

Hög

Kraven för hållbarhetsnivåer medel och hög är lägstanivåer för samtliga produkter som tillhör dessa avtalsområden. En beskrivning av samtliga delkrav som gäller för respektive hållbarhetsnivå framgår av bilagan Miljö- och hållbarhetskrav, se under Stöddokument ovan.

Produkter inom anbudsområde B - Förskola som uppfyllde hållbarhetsnivå spets i samband med upphandlingen genererade ett mervärde, dvs om man kunde offerera produkter som uppfyllde spetskraven fick man ett prisavdrag om 20% av det offererade priset.

När man avropar produkter från respektive avtalsområde gäller alltså hållbarhetsnivåer enligt tabellen ovan som lägstanivåer och ramavtalsleverantörer ska tillhandahålla möbler som uppfyller dessa krav. Detta gäller såväl typfall i produktkatalogen liksom övrigt sortiment. Inköpscentralens ambitioner avseende miljökrav har varit höga. Eftersom upphandlingen omfattar ett väldigt brett sortiment har det varit nödvändigt för Inköpscentralen att prioritera sina ansatser i samband med anbudsutvärderingen då stickprovskontroller genomfördes och anbudsgivarna visade hög kvalitet på inkomna bevis. Det breda sortimentet innebär dock att samtliga produkter som tillhandahålls från leverantörerna inte har kontrollerats av Inköpscentralen.

Vill man som upphandlande myndighet säkerställa att offererade möbler uppfyller de krav som definierats vid upphandlingen rekommenderar och uppmuntrar Inköpscentralen att man vid avrop genomför kontroller på offererat sortiment med hjälp av de leverantörsintyg som Inköpscentralen tagit fram. Den upphandlande myndigheten skickar till leverantören ut en mall för leverantörsintyg per möbel som man avser kontrollera. Leverantören fyller i dokumentet och anger vilka verifikat som finns tillgängliga och som är giltiga för produkten. Mallar för leverantörsintyg för hållbarhetsnivå medel och hög hittar ni publicerade under Stöddokument ovan. Vid behov kan även angivna verifikat för utvalda delkrav som leverantören hänvisar till i leverantörsintygen begäras in för granskning.