Adda

Ingår frakt, montering och inbärning i mitt avrop?

Vid avrop med särskild fördelningsnyckel kan frakt debiteras med max 3000 SEK/order. Kostnader för övriga tjänster ska tydligt framgå.

Vid avrop enligt förnyad konkurrensutsättning ska montering ingå i offererat pris. Undantaget detta är sömnad, montering av produkter i vägg, golv och tak samt montering av tillbehör på redan befintliga produkter, t.ex. bordsskärm och lampa på befintligt bord. Detta gäller för samtliga delområden med undantag för delområde G Utemiljö och delområde I Hemnära miljöer där montering ska efterfrågas separat vid avrop.

För tjänsterna inbärning och utplacering (på anvisad plats) ska dessa vid avrop enligt förnyad konkurrensersättning efterfrågas separat. I tjänsten inbärning ska det, vid behov, ingå montering av produkter i vägg och golv.

Vad som gäller för frakt och hur detta ska redovisas ska tydligt framgå av förfrågningsunderlaget vid avrop.