Adda

Ingår gardiner, lampor, mattor, speglar och textilier i avtalet Möbler 2017?

I leverantörernas övriga sortiment finns dessa typer av produkter. De är inte kravställda på funktionskrav av oss i samma utsträckning som nettosortimentet/typfallskatalogen. Dock kvarstår miljö- och hållbarhetskraven på samma nivåer.

Exempel på vad som kan omfattas av övrigt sortiment finns beskrivet i Avropsvägledningen kapitel 5. Exempel – möbler, lös armaratur, mattor, filtar och kuddar, speglar, vagnar, hyllor etc.