Adda

Inom vilket avtalsområde bör jag avropa?

Det beror på i vilken miljö produkterna ska stå och användas i första hand. Kravställningen är olika beroende på vilken miljö de är avsedd att användas i. Vilket innebär att krav på t ex hållfasthet, hållbarhet, säkerhet och brandsäkerhet för textilier är lägre inom G Utemöbler och I Hemnära.

Områdena kan överlappa varandra.

Exempel skolmiljö:

 • Yngre elever
  Anbudsområde A, B, F, J
  Storgrupprum, grupprum, torg, matsal, bibliotek, ytor för klädförvaring.
 • Äldre elever
  Anbudsområde A, F, J
  Storgrupprum, grupprum, torg, matsal, bibliotek, ytor för klädförvaring.
 • Administration inkl. arbetsrum för lärare
  Anbudsområde D, F, H, J
  Arbetsrum, mötesrum, samtalsrum.
 • Utemöbler för personal
  Anbudsområde G