Adda

Kan jag dela upp mitt behov i flera avrop?

Ja, om ditt totala behov av möbler beräknas överstiga 300 000 kronor går det bra att dela upp ditt avrop i flera förnyade konkurrensutsättningar. Det är också möjligt att göra en förnyad konkurrensutsättning inom flera avtalsområden där olika leverantörer kan bli tilldelade.

Det är inte tillåtet att dela upp avropet i flera delar med syfte att varje del ska understiga 300 000 och därför köpas via den särskilda fördelningsnyckeln.