Adda

Kan jag avropa miljösmart?

Ja, det kan du inom båda avropsmodellerna. Tänk på att miljömärkningen endast är ett kvalitetsmått. Behovet ni har behöver tas fram och jämföras med de produkter som leverantörerna visar i listan. Märkningen kan vara densamma men färg och funktion kan så klart vara olika.