Adda

Kan vi konkurrensutsätta leverantörerna på avtalet, när det handlar om köp för under 300 000 kr?

Upphandlande myndighet har rätt att kontakta valfritt antal leverantörer, men inte göra en "förnyad konkurrensutsättning" på avtalet, om värdet på avropet understiger 300 000 kr. Leverantörernas pris på typfallssortimentet är fast och övrigt sortiment har avtalad rabatt på deras bruttopris.