Adda

Måste vi kontakta varje leverantör när vi avropar via särskild fördelningsnyckel?

Nej, det behöver ni inte. Köp via särskild fördelningsnyckel kan göras från samtliga antagna leverantörer utifrån valt produktområde och län. Urvalet görs genom olika kriterier som ni hittar i avropsvägledningen under kapitel 7.3 Avropsformer.