Adda

Var hittar jag sortiment, priser och rabatter?

Under sommaren 2019 lanserades typfallskatalogen. Typfallskatalogen innehåller ramavtalets typfallssortimentet och miljömärkningar för typfallsprodukterna. I katalogen presenteras typfallen med bilder, produktbeskrivningar och takpriser.

Under resepktive leverantörs avtal finns publicerade bilagor, eller länkar, till leverantörernas övriga sortiment med priser. De produkter och tjänster du hittar där är de som omfattas av ramavtalet och går att köpa. Åtkomst till dessa hittar du under fliken Leverantörer.

I stöddokumentet Antagna leverantörer per län avtalsområde rabatt och kontaktuppgifter finns kontaktvägar och avtalade rabatter för samtliga leverantörer. Dokumentet ligger under fliken Stöddokument.