Adda

Vi har haft en arkitekt som har ritat vårt kommande kontor/offentliga utrymme, och arkitekten har valt möbler som inte finns med på nuvarande prislistor hos leverantörerna. Kan vi avropa dessa på möbelavtalet?

För samtliga anbudsområden har olika typfall tagits fram som representerar vanliga möbler med stor volym. Utöver typfallen innefattar upphandlingen ett omfattande övrigt sortiment med en generell rabattsats per anbudsområde. Detta gäller för samtliga områden med undantag för område B - Förskola.

Vi rekommenderar dig att till att börja med vända dig till typfallssortimentet vid avrop både under och över gränsen för särskild fördelningsnyckel (300 000 kr). Om behovet helt eller delvis inte kan tillgodoses genom typfallssortimentet kan du vända dig till antagna leverantörers övriga sortiment.

Om de möbler som er arkitekt har identifierat inte återfinns i varken typfallen eller det övriga sortimentet kan dessa inte avropas genom Inköpscentralens möbelavtal.