Adda

Vi vet vilken typ av möbler vi vill ha, men beloppet överstiger 300 000 kronor. Kan vi använda särskild fördelningsnyckel?

Nej, du måste göra en förnyad konkurrensutsättning om beloppet överstiger 300 000 kronor.