Adda

Ingår markarbeten i ramavtalet?

Markarbeten ingår inte i det fasta priset för en konceptförskola, men både förberedande markarbeten inför grunden och arbeten med att färdigställa gård och utemiljö är möjliga att köpa till av ramavtalsleverantören.