Frågor e-litteratur

Vanliga frågor

Kommer det att finnas svensk litteratur i leverantörens katalog?

Ja, det kommer finnas ett rikt utbud av svensk litteratur.

Går det att kontakta OverDrive på svenska?

Ja, kontakt med OverDrive på svenska görs med fördel via mejl till mshontz@overdrive.com

Omfattas systemplattformen av ramavtalet?

Nej. Upphandlingen omfattar endast leveransen av e-litteratur, så en systemplattform får införskaffas separat. OverDrive tillhandahåller en sådan lösning som då får köpas utanför ramen för ramavtalet.

Med systemplattform avses: Plattformen är en öppen, standarbaserad lösning som omfattar funktioner och tjänster för beställning och sökning, utlån och katalogisering av e-litteratur till låntagare, inklusive hantering av låntagarinformation och med möjlighet till integration med bibliotekens befintliga system för utlån av pappersböcker.

Kan jag använda detta avtalet om jag använder Inköpscentralens andra litteraturavtal (Litteratur 2016)?

Ja, det går alldeles utmärkt eftersom de omfattar olika typer av produkter/tjänster.