Adda

Omfattas systemplattformen av ramavtalet?

Nej. Upphandlingen omfattar endast leveransen av e-litteratur, så en systemplattform får införskaffas separat. OverDrive tillhandahåller en sådan lösning som då får köpas utanför ramen för ramavtalet.

Med systemplattform avses: Plattformen är en öppen, standarbaserad lösning som omfattar funktioner och tjänster för beställning och sökning, utlån och katalogisering av e-litteratur till låntagare, inklusive hantering av låntagarinformation och med möjlighet till integration med bibliotekens befintliga system för utlån av pappersböcker.