Adda

Är det möjligt att låta Elevdatorer testas av eleverna innan? Man vill ju att de är med och kan påverka?

En upphandlande myndighet måste i den förnyade konkurrensutsättningen förhålla sig till vad som angetts i förfrågningsunderlaget. Det måste vara transparent för leverantörerna vad som kommer att utvärderas, se beskrivning i punkt 1.3.1 i FFU. Inköpscentralen har tagit fram mallar för förnyad konkurrensutsättning. Om en upphandlande myndighet väljer att utforma en egen modell för förnyad konkurrensutsättning sker detta under eget ansvar.