Adda

Är priserna hos den vinnande leverantören i FKU fasta under leveransperioden?

Se FFU 2.9.1. UM får i avropsförfrågan precisera villkor för prisjustering. Observera att priserna på tjänster är fasta på ramavtalet.