Adda

Datorer till lärare – avropar man det på område Arbetsplatser eller Elevdatorer?

Vill man köpa till pedagogiska tjänster samtidigt så måste man avropa från delområde Elevdatorer. Köper man enbart datorn och tillbehör går båda delområden att använda.