Adda

Kan man sätta krav på processorer, det vill säga AMD eller Intel? Man vill ju inte ha en mix av dessa.

Nej, det är inte möjligt att ställa krav på märken, detta gäller även komponenter i produkterna. Om man har specifika tekniska skäl till detta kan man beskriva det i fritextfältet för information till leverantörerna, men det kan inte vara ett obligatoriskt krav.