Adda

Kan man välja att enbart avropa bildskärmar?

Ja.