Adda

Kan vi få hjälp av Inköpscentralen med att göra en egen lokal/regional upphandling?

Nej, som inköpscentral kan vi inte göra enskilda upphandlingar.