Adda

Varför har det dröjt så länge innan beslutet att avbryta fattades?

Med respekt för den tid och de resurser anbudsgivare har lagt ner på anbudsinlämnandet har vi så långt det varit möjligt försökt rätta till bristerna. Detta var dock inte möjligt och vi såg därför ingen annan utväg än att avbryta upphandlingen och annonsera om den.