Adda

Vilka åtgärder tar Inköpscentralen för att undvika att detta händer igen, i andra upphandlingar?

Vi har vidtagit åtgärder för att inte samma problem ska uppstå igen. Bland annat arbetar vi med fler resurser och bättre rutiner kring dokumentationen i varje upphandling.