Adda

Vilka fel har begåtts och hur har de kunnat ske?

Vi har konstaterat felaktig hantering av resultaten från lottningen i upphandlingens steg ett. Bidragande faktor är en kombination av komplext upphandlingsförfarande och att den interna kvalitetssäkringen under både kvalificerings- och utvärderingsprocessen har brustit.