Adda

Vilka konsekvenser får det för kunderna?

Tidigare avtal Bemanningstjänster 2012 löpte ut 30 november 2016. För kunderna innebär det att de förblir avtalslösa då de för närvarande inte har något avtal för bemanningstjänster att avropa från.