Adda

Finns det priser som leverantören inte får understiga i ramavtalet, så kallade golvpriser?

Ja, leverantörerna bör inte offerera ett pris vid avrop som understiger 260 kr/timme för en väktare och 200 kr/timme för trygghetsvärdar. Detta är riktvärden som Inköpscentralen har använt i upphandlingen.