Adda

Hur lång tid ska en avropsförfrågan ligga ute?

En avropsförfrågan skall ligga ute "skälig tid." Beroende på hur komplex en förnyad konkurrensutsättning är, sätts tiden. Om den förnyade konkurrensutsättningen inte innehåller så många kringtjänster föreslår vi 10 dagar.