Adda

Hur ska upphandlande myndighet/enhet som har behov i flera kommuner avropa?

Kommuner och kommunala bolag avropar i de geografiska områdena "kommun". Upphandlande myndigheter som har ett behov i flera kommuner ska avropa tjänsterna i den kommun där den upphandlande myndigheten har sitt säte.

Regioner och regionägda bolag avropar i de geografiska områdena "län".