Adda

I avropsstödet står det: Anbudsgivaren ska ange om denne kan tillhandahålla tjänster samt bifoga en auktorisation för de tjänster där auktorisation krävs. Vad gäller för Parkeringsvakter?

Det går inte att ha auktorisation enskilt för parkeringsövervakning. Parkeringsövervakning är att anse som "sidouppdrag" enligt juridiken. Däremot måste självfallet ramavtalsleverantören ha en auktorisation som bevakningsföretag, och äger därmed rätt att utföra uppdrag som parkeringsvakter. Alla antagna ramavtalsleverantörer på Bevakning- och larmtjänster 2016-2 är auktoriserade som bevakningsföretag.