Adda

Har ni ställt några sociala krav eller krav på kollektivavtal?

I upphandlingen har ställts krav i enlighet med Inköpscentralens uppförandekod som bland annat innehåller grundläggande krav gällande arbetsvillkor avseende arbetsmiljö samt krav på att ILO:s grundkonventioner ska följas som bland annat reglerar barnarbete och föreningsfrihet.

Några krav på att leverantörerna ska ha kollektivavtal har inte ställts då det inte är förenligt med nuvarande upphandlingslagstiftning.

Vidare innehåller avtalen en punkt att parterna på frivillig basis ska föra en dialog om att erbjuda anställning, praktik eller motsvarande för personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning finns även möjlighet att ställa krav på att personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden ska erbjudas praktik eller anställning.