Adda

Hur får man mer information om husen i del A och B?

Läs mer på ramavtalet Bostadshus, där finns mer information som uppdateras löpande. Där finner du bland annat en broschyr för del A.

En ny uppdaterad broschyr planeras inför 1 april 2017 (avtalsstart del B) och kommer att omfatta mer detaljer och vägledning samt en del fördjupad information.