Adda

Hur vet vi om vi är avropsberättigade på ramavtalet Bostadshus 2016?

I bilaga 01 till ramavtalen framgår vilka som är avropsberättigade.