Adda

Kan man få investeringsstödet för dessa hus?

Typhusen har en lägenhetsfördelning och lägenhetsstorlekar som medger möjligheter för stödet. Även kravet på maximal energiförbrukning uppfylls i de flesta fall, men kan i vissa fall för del A vid 2 våningar eller vid kall ort inom klimatzonen vara svårt att nå. Husen i del B bör klara energiförbrukningskravet för stödet i hela Sverige.

Mer om investeringsstödet på Boverket: Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande