Adda

Varför har SKL valt att göra denna upphandling?

Vi vill göra det lättare för kommuner att snabbt och enkelt få fram bra och funktionella bostäder till en rimlig kostnad som passar i olika miljöer. Genom ramavtalet minskas den administrativa börda som ofta är förknippad med enskilda upphandlingar ute i kommunerna.

Dessutom har det funnits ett stort intresse från våra medlemmar för ett sådant här avtal.