Adda

Hur lång tid stoppas en upphandling vid överprövning?

Förvaltningsdomstolarnas handläggning av Inköpscentralens upphandlingsmål har de senaste två åren varierat mellan två och elva månader. Den genomsnittliga handläggningstiden för våra mål under 2018 är cirka sex månader.