Adda

Kommer de nya tidsplanerna att hålla?

Vi har arbetat för att vara realistiska i beräkningen av våra nya tidsplaner och försökt ta höjd för oförutsedda händelser. Därför är vår förhoppning och ambition att tiderna ska hållas. Skulle något trots det förändras kommer vi att informera på webben och via avtalsnytt.