Frågor och svar Inkassotjänster

Vanliga frågor

Vad gäller vid periodvis återkommande fordringsanspråk?

Text i ramavtalsvillkor:

Enligt ramavtalsvillkor 9.10 Utförande gäller vid periodvis återkommande fordringsanspråk att inkassokrav inte ska sändas för tredje fordran om de två tidigare ej reglerats. Fråga har uppkommit om det är nödvändigt att båda de tidigare fordringsanspråken är obetalda för att ett tredje inkassokrav inte ska kunna skickas, eller om det räcker att ett fordringsanspråk ännu är obetalt för att ett tredje inte ska kunna skickas.

Denna bestämmelse är hämtad från god inkassosed där det anges att det inte är motiverat att skicka fler än två resultatlösa inkassokrav, vid periodvis återkommande fordringsanspråk. Detta innebär att det enligt god inkassosed är tillåtet att skicka ett tredje inkassokrav om gäldenären har betalat ett av de två första fordringsanspråken, men inte det andra.

Inköpscentralens avsikt är att ramavtalsvillkoret ska tolkas i enlighet med god inkassosed. Villkoret gäller alla fordringstyper.

Hur fungerar utlandsinkasso?

Utlandsinkasso omfattar svenska medborgare bosatta utomlands. Priset för utlandsinkasso skiljer sig per land. I prislistan hittar du aktuellt pris. För länder utanför prislistan, hör med respektive bolag vilket pris som gäller. Indrivning sker utifrån respektive lands regelverk.

När utgår ersättningen till beställaren?

Den ersättning som beställaren får, utöver ursprungliga fordran, utgår vid fullbetalade ärenden.

Ett ärende är fullbetalt och slutfört när:

  • Ursprunglig fordran i ärendet är fullbetald
  • Samtliga kostnader i ärendet är fullbetalda
  • Resterande ränta i ärendet understiger 100 kr. För fastighetsärenden ska den understiga 200 kr.

När ovanstående tre punkter är uppfyllda utgår ersättning om 253,80 kr till beställaren.

Säkerställ innehållet i, och effekterna av, beställningen av inkassotjänster med leverantören innan gällande ersättning och kostnader för övriga tjänster utgår.

Vilken ersättning betalar beställaren till leverantören per ärende?

Ramavtalet Inkassotjänster 2014 innehåller flera tjänster där vissa medför en kostnad och andra en ersättning.

Säkerställ med leverantören vad som gäller:

  • För inkassoärenden (i normalt flöde) tillkommer ingen kostnad för beställaren från att fordran skickas från denne till leverantören som sedan skickar den vidare till gäldenären.
  • För ett fullbetalt inkassoärende erhåller beställaren ursprunglig fordran plus en ersättning på 253,80 kr.
  • För inkassoärenden som skickas till betalningsföreläggande eller hamnar på långtidsbevakning, säkerställ med leverantören vad som gäller.