Adda

Hur fungerar utlandsinkasso?

Utlandsinkasso omfattar svenska medborgare bosatta utomlands. Priset för utlandsinkasso skiljer sig per land. I prislistan hittar du aktuellt pris. För länder utanför prislistan, hör med respektive bolag vilket pris som gäller. Indrivning sker utifrån respektive lands regelverk.