Adda

När utgår ersättningen till beställaren?

Den ersättning som beställaren får, utöver ursprungliga fordran, utgår vid fullbetalade ärenden.

Ett ärende är fullbetalt och slutfört när:

  • Ursprunglig fordran i ärendet är fullbetald
  • Samtliga kostnader i ärendet är fullbetalda
  • Resterande ränta i ärendet understiger 100 kr. För fastighetsärenden ska den understiga 200 kr.

När ovanstående tre punkter är uppfyllda utgår ersättning om 253,80 kr till beställaren.

Säkerställ innehållet i, och effekterna av, beställningen av inkassotjänster med leverantören innan gällande ersättning och kostnader för övriga tjänster utgår.