Adda

Vad gäller vid periodvis återkommande fordringsanspråk?

Text i ramavtalsvillkor:

Enligt ramavtalsvillkor 9.10 Utförande gäller vid periodvis återkommande fordringsanspråk att inkassokrav inte ska sändas för tredje fordran om de två tidigare ej reglerats. Fråga har uppkommit om det är nödvändigt att båda de tidigare fordringsanspråken är obetalda för att ett tredje inkassokrav inte ska kunna skickas, eller om det räcker att ett fordringsanspråk ännu är obetalt för att ett tredje inte ska kunna skickas.

Denna bestämmelse är hämtad från god inkassosed där det anges att det inte är motiverat att skicka fler än två resultatlösa inkassokrav, vid periodvis återkommande fordringsanspråk. Detta innebär att det enligt god inkassosed är tillåtet att skicka ett tredje inkassokrav om gäldenären har betalat ett av de två första fordringsanspråken, men inte det andra.

Inköpscentralens avsikt är att ramavtalsvillkoret ska tolkas i enlighet med god inkassosed. Villkoret gäller alla fordringstyper.