Adda

Behöver man skriva kontrakt?

Upphandlande myndighet har möjlighet att teckna kontrakt om de önskar, men ramavtalen ställer inte krav på att det görs. Kontraktsmall finns inte för detta avtal. Upphandlande myndighet har möjlighet att teckna kontrakt om de så vill om det till exempel gäller ett avrop för större värde eller avropet gäller fasta leveransplaner av artikel/artiklar för en fastställd period.