Adda

Om jag inte har någon fysisk butik i min kommun, får jag då köpa från butik i grannkommunen?

Nej, då är du hänvisad till anbudsområde E-handel/webbutik.