Adda

Hur mycket ryms på en pall?

48 kartonger A4 papper eller 24 kartonger A3 papper.