Adda

Är det för sent om vi kommer in med vårt anspråk efter februari 2017?

Nej, Inköpscentralen har ingen möjlighet att avtala bort er rätt till ersättning. Vi får genom att sätta ett specifikt datum bättre möjligheter att kontrollera att leverantören fullgör sina skyldigheter enligt ramavtalet.