Adda

Måste vi följa er framtagna rutin för återbetalning?

Nej, den överenskomna rutinen för återbetalning är frivillig för er. Er relation till leverantören regleras i ert avtal. Ni har alltid möjlighet att själva kontakta leverantören om ni anser att den fakturerat fel priser till er. Den framtagna rutinen syftar till att garantera att alla upphandlande myndigheten behandlas lika och ni får den rabatt ni har rätt till utan invändningar från ramavtalsleverantören.