Adda

När och hur har Inköpscentralen informerat om händelsen till kunderna?
  • Den 15 december gick det ut ett mejl till alla som någonsin avropat på avtalet. Mejl gick till den person som i Inköpscentralens system angetts vara hos den avropande upphandlande myndigheten.
  • Samma dag lades informationen, samt det brev som gick med mejlet, ut på vår webbplats.
  • Tisdag den 31 januari informerades på vår hemsida att vi skulle ha en telefonkonferens om ärendet torsdagen den 2 februari kl. 13 till 14.
  • Vid telefonkonferensen redogjorde vi för bakgrunden till ärendet, hur Inköpscentralen jobbat med ärendet, vad vi kommit överens med leverantören om och vad som gäller för hanteringen av kreditnotor.
  • Därtill publicerade vi den 8 februari nedanstående frågor och svar på webbplatsen.